Kopen in Spanje na Corona!?

Kopen in Spanje na Corona!?


*Corona stempel

Uiteraard is het zo dat Corona zijn stempel zal drukken op de huidige stand van zaken van de Spaanse vastgoedmarkt, doch zal deze stempel veel beperkter waarneembaar zijn dan na de economische crisis van 2008. Er wordt namelijk veel kleinschaliger gebouwd waardoor de nieuwbouw veel beter is gereguleerd. Villa’s worden nu pas gebouwd wanneer ze verkocht zijn, appartementen in veel kleinere fases en bouwheren zijn gezonder. Waar vroeger alles van de bank was, is dit nu niet meer het geval.

*Kruis door eerdere situatie

In de nieuwbouw is er geen groot verschil in de situatie van de woningmarkt in Spanje, bouwers bouwden -daar waar mogelijk- gestaag door en gezien de korte periode waarover we nu spreken, is er dus weinig verschil met de situatie “voor Corona” qua aanbod. Het leefklimaat is nog steeds heel goed en mocht het zo zijn dat Spanje een langzamer economisch herstel vertoont, dan is het nog altijd zo dat het leven in Spanje voor Nederlanders en Belgen stukken goedkoper is.


*Aanbod

In het nieuwbouwaanbod zullen minder wijzigingen zijn dan binnen de particuliere verkopen (resales genoemd). Bouwers waarmee wij samenwerken hebben een bewezen staat van dienst, bouwen met bankgaranties en hebben voldoende liquide middelen om een project af te bouwen. De meeste bouwers hebben -als geen ziekte onder personeel, bouwmiddelen voorhanden en mogelijkheden tot het houden van afstand- door kunnen werken op een 10-tal dagen na. Dit houdt in dat er een klein aantal woningen op korte termijn gereed zal zijn, waar misschien nog beschikbaarheid is. Wanneer dit het geval is, moet je niet denken dat je een sterke onderhandelingspositie hebt, de bouwheer zal eerder overwegen om een “korting” te geven in de vorm van een tegemoetkoming in de prijs van airco, keukenapparatuur of andere extra’s. Grote prijsverlagingen worden vooralsnog niet verwacht, een bouwheer zet namelijk zichzelf terug in de tijd door een prijsverlaging en wil dat kost wat kost voorkomen.


Er zullen mensen onder ons zijn die nog liever even wachten, terwijl anderen juist voorbij de crisis willen kijken en bij hun plan willen blijven om over te gaan tot aankoop en ons dan ook al hebben laten weten dat ze komen, op het moment dat er gevlogen kan worden. Dit is ook terug te zien in bezoekersaantallen en terugkerende bezoekers op onze website. Het mooie is dat de rentestanden laag zijn, waardoor Spaanse banken welwillend tegenover het verstrekken van een hypotheek zullen staan.


*Heb ik voordeel als ik meteen na corona koop?

Zoals al eerder genoemd is dit een lastig te voorspellen thema; één en ander is afhankelijk van beschikbaarheid, hoe de bouwheer heeft kunnen doorwerken aan nieuwe -onverkochte- woningen en de mate waarin we mogen reizen. Onze markt is immers grotendeels afhankelijk van de buitenlandse kopers, de sterk vertegenwoordigde groep Spaanse eigenaars zorgen immers al voor een mooie basis, waardoor alle al dan niet dagelijkse voorzieningen aanwezig zijn. Al deze elementen bepalen het aanbod, waarbij het allerbelangrijkste nog altijd de locatie van de woning is, deze is onveranderd.


*Kopen na corona, tot wanneer is het aantrekkelijk?

Dit is moeilijk te zeggen, omdat het afhankelijk is van het herstel van de economie. Niet alleen in Spanje en Europa, maar ook wereldwijd. De markt is namelijk direct afhankelijk van het welzijn van de economie.


Er zijn moeilijk termijnen aan te verbinden, want naast het herstel van de economie is het natuurlijk ook dat het afhangt van de reactie van de consument op de nieuwe situatie. Het “klaar” zijn met Corona wordt nu al veel gehoord en de verwachting is dan ook dat de overtuigde aspirant-koper -met de ervaring van de economische crisis die najaar 2008 de kop opstak- zijn eigen route zal nemen en zich niet meer laat leiden door Corona.


*Wat zeker niet veranderd is door Corona

De professional