top of page

Welke impact heeft het coronavirus (Covid-19) op de vastgoedmarkt in Spanje?

Welke impact heeft het coronavirus (Covid-19) op de vastgoedmarkt in Spanje?

Er rijzen heel wat vragen over de huidige situatie en de afzonderingsmaatregelen die de Spaanse overheid heeft doorgevoerd. Elegant Homes Marbella beantwoordt veel gestelde vragen en maakt een balans op van de situatie. Aangezien de beschikbare informatie uit verschillende bronnen snel evolueert, raden we aan de officiële website van de FOD Volksgezondheid te raadplegen.


1. Mag ik bezoeken organiseren om mijn pand te verkopen of verhuren?


Plaats bezoeken zijn verboden

Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd. Deze regel geldt voor beroepsmensen, maar ook voor de particulieren. Thuisbezoeken zijn verboden. Ze vallen namelijk niet onder de noodzakelijke verplaatsingen, zie de lijst van FGOV Volksgezondheid. Voor de gezondheid van iedereen is dit echt niet het moment om bezoeken te organiseren om je woning te verkopen of te verhuren.


2. Ik wil een virtuele rondleiding maken. Is het mogelijk?


Organiseer een virtuele rondleiding via videoconferentie

Om je pand goed in de kijker te plaatsen, raden we je aan om een promotionele virtuele rondleiding te maken. Zo beschikken de kandidaten over meer informatie en zijn ze goed voorbereid voor het bezoek. Nieuwe virtuele plaats bezoeken mogen niet meer.


Dit werd ook bevestigd tijdens een sectoroverleg. Alle partijen onderschreven daarbij dat nieuwe virtuele plaats bezoeken niet meer mogen.

Kijken we naar de recente richtlijnen die werden uitgevaardigd door het crisiscentrum met betrekking tot de mogelijkheid om plaats bezoeken te organiseren, dan blijkt hieruit duidelijk dat enkel de huidige verkoopprocessen mogen afgehandeld worden en geen nieuwe plaats bezoeken mogen ingepland worden.

De boodschap is dus duidelijk: bestaande dossiers mogen afgehandeld worden, nieuwe verkoopprocessen daarentegen mogen niet worden georganiseerd.


3. Kan ik contact opnemen met een immokantoor?


Blijf in contact met je makelaar

Wil je je eigendom te koop of te huur aanbieden? Neem dan nu al contact op met Elegant Homes Marbella. Zodra de afzonderingsperiode achter de rug is, zullen de agenda’s heel snel vollopen.

Als je al in contact bent met Elegant Homes Marbella, mail of bel ons dan om je bezoek zo snel mogelijk in te plannen en je dossier op te volgen.


4. Hoe kan ik de waarde van mijn woning schatten?


De prijs van je huis of appartement laten inschatten

In afwachting van het bezoek van een expert of gespecialiseerde vastgoedmakelaar van Elegant Homes Marbella, kan je ons contacteren op info@eleganthomesmarbella.be of 472 055 262. Na een gesprek kom je te weten binnen welke prijsvork je woning zich bevindt. Als je je eigendom de komende weken te koop wil stellen, neem contact op met ons. Zo staat alles in de startblokken zodra de afzonderingsperiode ten einde loopt.


5. Kan ik verhuizen?


Verhuizingen zijn toegestaan maar …

Volgens het ministerie mag je verhuizen als dit dringend is en met inachtneming van de strikte voorwaarden op het vlak van sociale afstand en hygiëne. De helpers moeten wel beperkt worden tot de personen met wie je onder één dak woont. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om een verhuisfirma te vinden, want de meeste zijn gesloten. Tref dus zo snel mogelijk de nodige voorbereidingen.


6. Mag ik mijn bouw- of renovatiewerken aanvatten of voortzetten?


Werken gaan door met naleving van de regels

Momenteel zijn er geen beperkingen op bouw- of renovatiewerken. Maar de handelszaken die materiaal verkopen, zijn enkel toegankelijk voor vakmensen uit de sector. Particulieren moeten dus online bestellen. Indien de arbeiders op de werven zich aan de hygiëneregels houden en op 1,5 m afstand werken, kunnen de werken doorgaan. Als de werken niet dringend zijn, vragen we ze uit te stellen om ook deze beroepsgroepen te beschermen.


7. Kan ik een bod doen op een pand?


Elegant Homes Marbella is ter beschikking om een bod te doen

Je kunt uiteraard een bod doen op een pand dat je vóór de afzonderingsperiode bezocht hebt. Stuur je bod via e-mail naar ons, die het zal doorgeven aan de verkoper.


8. Kan ik het verkoopcompromis ondertekenen tijdens de afzonderingsperiode?

Elegant Homes Marbella is ter beschikking om het compromis op te stellen.

Het is volstrekt mogelijk om het verkoopcompromis vanop afstand af te ronden. Dit kan tot en met 12 april namelijk niet bij de notaris op kantoor gebeuren. De notaris of Elegant Homes Marbella stelt de nodige documenten in verband met het compromis op en vraagt aan koper en verkoper om ze te ondertekenen en gescand terug te sturen. Daarnaast heeft de federatie van notarissen het nodige gedaan om ook de overlijdensverzekering af te handelen zonder de fysieke aanwezigheid in het kantoor.

Elegant Homes Marbella biedt een oplossing van digitaal ondertekenen aan voor de volledige vastgoedsector. Kopers en verkopers kunnen dus gewoon van thuis uit een compromis ondertekenen.


9. Kan ik de notariële verkoopakte van een pand ondertekenen tijdens de afzonderingsperiode?


Een notariële akte afhandelen kan niet tot 12 april

Hoewel de ondertekening van de akte wettelijk binnen vier maanden moet gebeuren, worden alle authentieke aktes uitgesteld tot een datum na 12 april (uitgezonderd overlijdensaktes). In dringende gevallen kan er echter een regeling getroffen worden tussen de notariskantoren van koper en verkoper, als dit geen complicaties met zich brengt, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om het pand te ontruimen. Neem dus snel contact op Elegant Homes Marbella.


10. Mag ik de aflossing van mijn hypothecaire lening opschorten?

Uitstel voor afbetaling van je hypothecaire lening vergemakkelijkt

De meeste banken geven betalingsuitstel voor je krediet, op voorwaarde dat je een inkomensverlies kunt aantonen dat rechtstreeks verband houdt met de corona crisis. Neem in dat geval contact op met je bankier om een aanvraag in te dienen. De bank is echter niet verplicht om deze aanvraag te aanvaarden. Win inlichtingen in en neem de voorwaarden in verband met uw aanvraag grondig door. Elke bank heeft een eigen procedure ingesteld, maar ze willen allemaal deze aanvraag vergemakkelijken.


Je kan op Elegant Homes Marbella rekenen tijdens deze moeilijke periode.


Momenteel maakt iedereen een onzekere periode door. Wij willen je hier graag doorheen helpen. We zullen dit artikel regelmatig aanpassen zodat jij de meest recente informatie die de overheid, de federaties en de actoren uit de sector ter beschikking stellen, direct bij de hand hebt.


Elegant Homes Marbella wil je begeleiden in de zoektocht naar je droomwoning. Zorg ondertussen goed voor jezelf en je naasten. #Blijfinuwkot


Elegant Homes Marbella ☎️ Spanje: + 34 646 140 816 ☎️ België: + 32 472 055 262 📧 info@eleganthomesmarbella.be 🖥️ www.eleganthomesmarbella.be ELEGANT HOMES #MARBELLA Uw Belgische makelaar aan de Costa Del Sol

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page