top of page

Lokale onroerendgoedbelasting (IBI) in Spanje.

De onroerendezaakbelasting (IBI) is een belasting die is opgenomen in het lokale Spaanse belastingstelsel. Het beheer ervan wordt verdeeld onder de administratie van de overheid en van de gemeentes. Elke gemeente int de belastingen over de eigendommen die in haar gemeente liggen. Deze belasting is geldig vanaf 1 januari 1990.

De belastingplichtigen die aan deze belasting in Spanje zijn onderworpen, zijn allemaal natuurlijke personen en rechtspersonen en andere entiteiten zoals verenigingen van eigenaren, civielrechtelijke vennootschappen die eigenaar zijn van het onroerend goed van landelijke of stedelijk aard of de eigenaar van het recht daarop, die het belastbare feit genereert.


De kadastrale waarde: wordt bepaald op basis van de gegevens die worden verstrekt door het kadaster en deze bestaat uit de kadastrale waarde van het land en die van het gebouw. De waarderingscriteria houden rekening met vastgestelde regels, zoals bijvoorbeeld dat de kadastrale waarde de marktwaarde niet mag overschrijden, zijnde deze laatste als de meest waarschijnlijke prijs waarvoor een woning, vrij van lasten, zou kunnen worden verkocht. Daarom zijn alle Spaanse onroerende goederen, percelen etcetera van elke gemeente opgenomen in een census en hebben ze een toegewezen waarde en een identificatienummer.

De belasting is verschuldigd op de eerste dag van de belastingperiode die samenvalt met het kalenderjaar.


De behandeling van deze belasting bestaat uit twee fasen:


Behandeling van de woning – Beheer van de gegevens en documentatie.

Belastingadministratie – Kwalificatie en belastinginning.


De berekening en het bedrag van de onroerendezaakbelasting wordt verstrekt door het gemeentehuis van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt. Het gemeentebestuur informeert normaal gesproken per brief, die ongeveer een maand voorafgaande aan de betaalperiode naar elke woning wordt verzonden. Pas op dat het gebrek aan ontvangst van de brief de eigenaar niet vrijstelt van de verantwoordelijkheid voor de betaling op de vervaldag en dat er een sanctie en rente in rekening wordt gebracht voor laattijdige betalingen.


Het gemeentebestuur biedt u het alternatief waarbij u een jaarlijkse automatische incasso kunt instellen (sommige bieden dan zelfs een kleine korting), dus dan wordt deze Spaanse belasting rechtstreeks van uw bankrekening afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat u voldoende saldo op de rekening heeft om de betaling op de vervaldag te dekken. Bij het niet betalen worden onmiddellijk alle toekomstige automatische incasso’s geannuleerd en moet u de automatische incasso opnieuw instellen en de betaling vóór de laatste betalingsdatum afgeven om sancties te voorkomen.


De vervaldatum van deze belasting in Spanje en het aantal termijnen in geval van deelbetalingen – dit verschilt per gemeente – is meestal in de maanden september, oktober en november. Zoals reeds gezegd is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te weten wanneer deze belasting verschuldigd is.


Elegant Homes Marbella ☎️ Spanje: + 34 646 140 816 ☎️ België: + 32 472 055 262 📧 info@eleganthomesmarbella.be 🖥️ www.eleganthomesmarbella.be ELEGANT HOMES #MARBELLA Uw Belgische makelaar aan de Costa Del Sol

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page