top of page

Betaal ik zowel in België als in Spanje inkomen belasting als ik een vakantiewoning in Spanje bezit?

Betaal ik zowel in België als in Spanje inkomen belasting als ik een vakantiewoning in Spanje bezit?


Een Belgisch inwoner die een woning bezit in Spanje betaalt gelukkig slechts in 1 land belastingen. Het dubbelbelastingverdrag dat tussen beide landen werd afgesloten bepaalt immers dat het land waar de woning is gelegen, in dit geval Spanje dus, ertoe gerechtigd is om deze belasting te heffen. U zal bijgevolg in Spanje een aangifte moeten indienen als niet resident met betrekking tot uw in Spanje gelegen woning.

HÉT DUBBELBELASTINGVERDRAG... ENIGSZINS TE NUANCEREN

Het feit dat het dubbelbelastingverdrag bepaalt dat Spanje de belasting mag heffen, belet echter niet dat u uw Spaanse woning toch moet opnemen in uw Belgische aangifte. Dit kan tot gevolg hebben dat een deel van uw Belgische inkomsten in een hogere belastingschijf terechtkomen en u (iets) meer belasting zal betalen op uw Belgische inkomsten. In het vakjargon noemt men dit een “vrijstelling met progressievoorbehoud” waar u wellicht al van gehoord zal hebben.


ALS IK MIJN VAKANTIEWONING NIET VERHUUR?

Ook als u uw vakantiewoning niet verhuurd zal u toch belast worden op een zogenaamd “fictief inkomen” in Spanje. Deze belasting wordt dan berekend op basis van de kadastrale waarde (valor catastral).


ZELFDE PRINCIPE VOOR SCHENK- EN ERF BELASTING?

Voor Schenk- en Erf belasting werd er tussen België en Spanje geen dubbelbelastingverdrag afgesloten. U dient hierbij dan terug te vallen op de interne wetgeving van beide landen om te bekijken in welke mate de in het andere land betaalde belasting kan worden verrekend. Het verschil in regelgeving tussen België en Spanje kan er echter toe leiden dat u in bepaalde situaties noch in België noch in Spanje schenk- of erf belasting verschuldigd bent. Minder aangenaam is het gegeven dat de omgekeerde situatie, dubbele belasting dus, bij gebrek aan Verdrag, zich eveneens kan voordoen. U vooraf goed laten informeren is zeker geen overbodige luxe…


Contacteer ons voor verdere informatie: info@eleganthomesmarbella.be


Bezoek HIER onze website.


Elegant Homes Marbella ☎️ Spanje: + 34 646 140 816 ☎️ België: + 32 472 055 262 📧 info@eleganthomesmarbella.be 🖥️ www.eleganthomesmarbella.be ELEGANT HOMES #MARBELLA Uw Belgische makelaar aan de Costa Del Sol

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page