top of page

BELASTING BIJ HET VERWERVEN VAN EEN WONING IN ANDALUSIË

BELASTING BIJ HET VERWERVEN VAN EEN WONING IN ANDALUSIË


Afhankelijk van het feit of u een nieuwe woning koopt op plan of een bestaand eigendom van een particulier, moet u een aantal bijbehorende belastingen overwegen.

Belastingen variëren enigszins van regio tot regio, afhankelijk van waar de woning zich bevindt. In de regio Andalusië is de verdeling van de belastingen als volgt:

1A. Wederverkoopseigendommen

Als u een eigendom koopt, bent u verplicht om een overdrachtsbelasting (ITP) te betalen, die momenteel is ingesteld op 3 verschillende tarieven:

• 8% tot een prijs van € 400.000

• 9% tot € 700.000

• 10% vanaf € 700,001 naar boven


* Verlaagde belastingtarieven


Voor kopers jonger dan 35 jaar is de overdrachtsbelasting 3,5%, op voorwaarde dat de waarde van het onroerend goed lager is dan € 130.000 en dat het gekochte eigendom de gewone verblijfplaats is.


Voor gehandicapte kopers bedraagt ​​de overdrachtsbelasting 3,5%. het verstrekken van de waarde van de eigenschap is minder dan € 180.000 en het onroerend goed wordt de normale verblijfplaats. Als het onroerend goed wordt gekocht door een makelaar of een bedrijf, is de overdrachtsbelasting 2%.


1B. Nieuwbouw

Als u in de loop van de bouw een nieuwe woning koopt van een bouwpromotor, ontwikkelaar of gebruikelijke handelaar, dan betaalt u btw (IVA) die momenteel 10% bedraagt ​​plus een zegelrecht van 1,5%. Hou er rekening mee dat de btw normaal verschuldigd is over elk bedrag dat is betaald aan de promotor, ontwikkelaar of gebruikelijke handelaar. De zegelrechten worden pas betaald na voltooiing van het plaatsen van de koopakte.

* Bij de aankoop van een woning met een hypotheek zal er een andere belasting van toepassing zijn, het genaamde zegelrecht van 1,5% op de hypotheekschuld.


1C. Plusvalía (Impuesto Sobre el Incremento del Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana)

Deze belasting wordt betaald door de verkoper. Het is een lokale vermogenswinstbelasting op de veronderstelde waardestijging van het terrein tussen de data van de laatste en de huidige overdracht. Elk stadhuis stelt zijn eigen berekeningsbasis vast en dit wordt periodiek beoordeeld.


Eigendomsbelastingen / lokale belastingen, d.w.z. Belastingen van de Raad

Deze groep belastingen is van toepassing zodra u de eigenaar van het onroerend goed bent.


2A. Jaarlijkse tarieven (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Dit is de belangrijkste lokale onroerendgoedbelasting die van toepassing is op eigenaren van onroerend goed in Spanje die jaarlijks aan het gemeentehuis moeten worden betaald. Het bedrag van de belasting wordt berekend op basis van de "valor catastral" (officiële waarde van het onroerend goed) geregistreerd voor alle eigendommen in Spanje. Het aangerekende percentage varieert van gebied tot gebied.


2B. Afval (Basura)

Een lokale belasting met betrekking tot afvalinzameling moet elke 6 maanden aan het stadhuis worden betaald.


Persoonlijke Spaanse verblijfsbelasting

Een persoon is in Spanje belastingplichtig als hij in welk kalenderjaar dan ook langer dan 183 dagen in Spanje fysiek aanwezig is.


3A. Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

Niet-residentiëlen zijn ook aansprakelijk voor toegerekende inkomstenbelasting op hun onroerend goed in Spanje. Deze belasting wordt berekend op basis van 2% of 1,1% (afhankelijk van of de waarde recentelijk is herzien) van de "valor catastral" (belastbare waarde) van het onroerend goed.


Het belastingtarief voor 2017 en 2018 is als volgt:


2017

Inwoners in UE, Noorwegen en IJsland: 19%

Rest van belastingbetalers: 24%


2018

Inwoners in UE, Noorwegen en IJsland: 19%

Rest van belastingbetalers: 24%


Inkomsten- en welvaartsbelastingen zijn achteraf betaalbaar, bijvoorbeeld de belasting verschuldigd voor het belastingjaar 2016 wordt betaald in 2017, vóór 31 december.

3B. Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre Incremento de Patrimonio)

Niet-residentiëlen betalen vermogenswinstbelasting op winsten die voortvloeien uit de verkoop van hun Spaanse activa. De belasting is gebaseerd op het verschil in de waarde van het onroerend goed toen het werd gekocht en de waarde van de verkoop. In het algemeen eisen de autoriteiten dat kopers van niet-residentiëlen verkopers 3% van de aankoopprijs bij de Spaanse belastingautoriteiten deponeren.


Het belastingtarief voor 2017 en 2018 was 19%


3C. Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio)
Niet-residentiëlen zijn ook aansprakelijk voor vermogensbelasting voor alle eigendommen die zich in Spanje bevinden, wanneer de waarde van al deze eigendommen 700.000 euro overschrijdt. Als de waarde van alle eigendommen in Spanje niet hoger is dan 700.000 euro, hoeven niet-residentiëlen geen belasting te betalen voor het Spaanse vermogen en hoeven ze geen belastingformulier te verstrekken. Het belastingtarief is afhankelijk van de waarde van de goederen.

De aankoop van een onroerend goed in Spanje is een gereguleerd proces en het wordt ten zeerste aanbevolen om een ​​goede Spaanse advocaat te gebruiken die uw taal spreekt.


De advocaat zorgt ervoor dat het onroerend goed voldoet aan alle wettelijke vereisten, vrij is van uitstaande schulden en dat uw belangen ten alle tijden tijdens het aankoopproces worden beschermd totdat u de eigendomsakte ondertekent.


Elegant Homes Marbella ☎️ + 34 646 140 816 📧 info@eleganthomesmarbella.be 🖥️ www.eleganthomesmarbella.beFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page